Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov so slovenski škofje določili, da je lahko pri sv. maši navzoča največ 1 oseba na 30 m2.
Nahajate se v bližini naslova: Aškerčev trg 7, 3270 Laško

Izberite bližnjo cerkev, v katero se želite najaviti.

 1. Župnijska cerkev sv. Martina, župnija Laško (oddaljenost: 0 m)
 2. Župnijska cerkev sv. Miklavža, župnija Sv. Miklavž nad Laškim (oddaljenost: 4,3 km)
 3. Sv. Luka, župnija Celje - sv. Cecilija (oddaljenost: 4,6 km)
 4. Župnijska cerkev sv. Marjete Antiohijske, župnija Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah (oddaljenost: 5,3 km)
 5. Župnijska cerkev sv. Lenarta, župnija Sv. Lenart nad Laškim (oddaljenost: 6,8 km)
 6. Župnijska cerkev sv. Jedert Nivelske, župnija Sv. Jedert nad Laškim (oddaljenost: 6,8 km)
 7. Župnijska cerkev sv. Cecilije, župnija Celje - sv. Cecilija (oddaljenost: 8,1 km)
 8. Župnijska cerkev sv. Marije Snežne, župnija Svetina (oddaljenost: 8,4 km)
 9. Stolna cerkev sv. Danijela, župnija Celje - sv. Danijel (oddaljenost: 8,4 km)
 10. Župnijska cerkev brezmadežnega spočetja Device Marije, župnija Marija Širje - Zidani Most (oddaljenost: 8,7 km)
 11. Župnijska cerkev sv. Jožefa, župnija Celje - sv. Jožef (oddaljenost: 9,0 km)
 12. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, župnija Razbor pod Lisco (oddaljenost: 10,6 km)
 13. Župnijska cerkev Svetega Duha, župnija Celje - Sveti Duh (oddaljenost: 10,8 km)
 14. Bazilika Marijinega obiskanja, župnija Petrovče (oddaljenost: 10,8 km)
 15. Župnijska cerkev bl. Antona Martina Slomška, župnija Celje - bl. Anton Martin Slomšek (oddaljenost: 10,8 km)
 16. Župnijska cerkev sv. Petra, župnija Radeče (oddaljenost: 11,0 km)
 17. Župnijska cerkev sv. Martina, župnija Teharje (oddaljenost: 11,1 km)
 18. Župnijska cerkev sv. Helene, župnija Loka pri Zidanem Mostu (oddaljenost: 11,2 km)
 19. Župnijska cerkev sv. Pankracija, župnija Griže (oddaljenost: 12,0 km)
 20. Župnijska cerkev sv. Ruperta, župnija Sv. Rupert nad Laškim (oddaljenost: 13,0 km)