Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov so slovenski škofje določili, da je lahko pri sv. maši navzoča največ 1 oseba na 30 m2.
Nahajate se v bližini naslova: Trg osvoboditve 13, 2230 Lenart v Slov. goricah

Izberite bližnjo cerkev, v katero se želite najaviti.

 1. Župnijska cerkev sv. Lenarta, župnija Sv. Lenart v Slovenskih goricah
 2. Župnijska cerkev sv. Ruperta, župnija Sv. Rupert v Slovenskih goricah
 3. Župnijska cerkev sv. Trojice, župnija Sv. Trojica v Slovenskih goricah
 4. Župnijska cerkev sv. Jurija, župnija Sv. Jurij v Slovenskih goricah
 5. Župnijska cerkev sv. Benedikta, župnija Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
 6. Župnijska cerkev sv. Ane, župnija Sv. Ana v Slovenskih goricah
 7. Župnijska cerkev sv. Barbare, župnija Sv. Barbara v Slovenskih goricah
 8. Župnijska cerkev sv. Bolfenka, župnija Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah
 9. Župnijska cerkev sv. Marije Vnebovzete, župnija Vurberk
 10. Župnijska cerkev sv. Urbana, župnija Sv. Urban - Destrnik
 11. Župnijska cerkev sv. Martina, župnija Sv. Martin pri Vurberku
 12. Župnijska cerkev sv. Marjete Antiohijske, župnija Sv. Marjeta ob Pesnici
 13. Župnijska cerkev sv. Jakoba, župnija Sv. Jakob v Slovenskih goricah
 14. Župnijska cerkev sv. Marije - Marijinega rojstva, župnija Negova
 15. Župnijska cerkev sv. Antona, župnija Sv. Anton v Slovenskih goricah
 16. Župnijska cerkev sv. Andraža, župnija Sv. Andraž v Slovenskih goricah
 17. Župnijska cerkev sv. Marije Snežne, župnija Marija Snežna
 18. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, župnija Št. Janž na Dravskem Polju - Starše
 19. Župnijska cerkev sv. Petra, župnija Sv. Peter pri Mariboru
 20. Župnijska cerkev sv. Miklavža, župnija Sv. Miklavž ob Dravi